תקנון דורבו

תקנון זה מהווה הסכם משפטי בין בעלי האתר והמשמשים בו (הגולשים).

שימוש באתר מהווה הסכמה של הגולשים לכל התנאים והכללים המפורטים לעיל.

יש לקרוא את התקנון בעיון טרם השימוש באתר.

התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אבל פונה לגברים ונשים כאחת.

הגדרות מושגים בתקנון

הגדרות מושגים בתקנון

“האתר” – פלטפורמה להצגת תוכן שכתובתה הראשית www.durbo.co.il

“מנהלי האתר״ – בעלי הכתובת, האתר והמערכת ו/או מטעם המפעיל את האתר.

״כתבות״ – מאמרים, טיפים ורעיונות המוצגים לשימוש הגולשים.

״תכנים״ – כל התיאורים, המלל, התמונות וכל פרט אחר הנוגע לכל תוכן המוצג באתר.

״משתמש״ – כל אדם ו/או חברה ״הגולשים״ באתר וצופים במידע, מאמרים ובתכנים המוצגים באתר.

מדיניות שימוש

השימוש בתכנים באתר על אחריותו הבלעדית של המשתמש. אין להסתמך על תוכן שפורסם באתר. לא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין אמינותם של התכנים באתר.

מנהלי האתר לא ישאו בשום אחריות בכל נזק אשר ייגרם כתוצאה משימוש בתכנים באתר. 

התכנים באתר לא מהווים ייעוץ מקצועי ואינם מתאימים לצרכיו של כל משתמש. על המשתמשים חלה אחריות מלאה על מעשיהם ולתוצאות מעשיהם.

קישורים לאתרים אחרים נועדו להעשרת המשתמשים, אין קישורים אלה רומזים על אמינות האתרים אליהם הם מופנים.

סמכויות מנהלי האתר

מנהלי האתר רשאים לשנות את האתר, עיצובו והתכנים בו ללא כל הודעה מוקדמת. אין מנהלי האתר אחראים על שום נזק שנגרם כתוצאה מאובדן מידע שהיה באתר.

מדיניות פרטיות

מנהלי האתר מתחייבים לא למסור פרטים אישיים של המשתמשים באתר לרבות כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, אלא אם יחויבו לעשות זאת כתוצאה מהליכים משפטיים.

הנהלת האתר והבעלים מתחייבים שלא למסור פרטים אישיים של משתמש לצד שלישי, לרבות שם ודוא”ל, אלא אם יחוייבו לעשות כן בצו שיפוטי או כתוצאה מהליכים משפטיים. 

מנהלי האתר רשאים להשתמש בפרטי המשתמשים ליצירת קשר. למשתמשי עומדת הזכות לבקש שלא יצרו איתו קשר, על מנהלי האתר לכבד את בקשתו להסירו מרשימת התפוצה של האתר.

על המשתמש לפצות את מנהלי האתר בגין כל הוצאה, אובדן, הפסד או נזק מכל סוג, שנגרם כתוצאה מהפרת תנאי שימוש באתר או בעקבות דרישה או תביעה של צד שלישי בהקשר לשימוש באתר על ידי המשתמש.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

תקנון האתר לרבות מדיניות הפרטיות יכולים להשתנות מעת לעת לכן מומלץ לחזור ולעיין בו שוב.

זכויות יוצרים

כל הזכויות לתכנים המופיעים באתר לרבות הלוגו, הסלוגן ועיצוב האתר שייכות באופן מלא למנהלי האתר.

אין להעתיק, לצלם, להדפיס ולשכפל בכל דרך שלא תהיה תכנים מתוך האתר שלא בקבלת הסכמת מנהלי האתר בכתב.

האתר durbo.co.il פועל בכפוף לחוקים במדינת ישראל בכל הקשור לזכויות יוצרים וקניין רוחני.

מנהלי האתר שמים דגש על הנושא ומקפידים על פרסום תכנים עם אישורי זכויות יוצרים.

אם נתקלתם בתוכן שעלול להיות פוגעני, לא ראוי או בתוכן שעלול להפר זכויות יוצרים פנו אלינו בכתובת המייל: [email protected] ונטפל מיידית בנושא.